วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ลัทธิฟิวเจอริสม์ (Futurism)

.........ลัทธิ ฟิวเจอริสม์เริ่มเคลื่อนไหวในอิตาลี ดินแดนแห่งศิลปะชั้นสูงของโลกสมัยฟื้นฟู ซึ่งถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญ ท้าทายแบบอย่างศิลปะเดิม และให้อิทธิพลต่อแนวคิดสำหรับศิลปินสมัยใหม่ (Modern Art) มาก เริ่มด้วยศิลปินหนุ่มๆกลุ่มหนึ่ง มีทั้งจิตรกร นักเขียนและผู้ที่มีหัวหน้าร่วมกัน มีความคิดเห็นร่วมกัน แสดงความมุ่งหมาย และหลักการ 3 ข้อ คือ เผาพิพิธภัณฑ์ (Burn the Museum) ทดน้ำในคลองเวนิส (Drain thr Cannal of Venice) และทำลายแสงจันทร์ (Let shill the moonlight)นับเป็นวิธีการที่รุนแรงกับสังคมในลักธิการเมือง แบบ ฟาสลิสต์ ของมุสโสลินี

...........ลัทธิ การเขียนแบบฟิวเจอริสม์ เป็นลักธิการเขียนแสดงถึงวิธีความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ที่ไม่อยู่นิ่ง ลักษณะสิ่งแวดล้อมทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นความเร็ว แสงเสียง ศิลปินกลุ่มนี้จึงยึดถือ ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ ความเคลื่อนไหวของจักรกล และความเร็ว

.....1. เนื้อเรื่องเกี่ยวกับความเจริญทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน

.....2. เนื้อ เรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของวัตถุที่พวกฟิวเจอริสซึ่ม เลือกเขียนเป็นวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการเคลื่อนไหวได้ เช่น วงล้อจักรยาน วงล้อรถยนต์ ทางเดินของแสงชนิดต่างๆ

.....3. เนื้อเรื่องเกี่ยวกับนคร เมือง

.....4. เนื้อเรื่องเกี่ยวกับคน


กลุ่มศิลปะ ฟิวเจอริสม์ นี้เป็นขบวนการศิลปะที่เกิดขึ้นในประเทศอิตาลี โดยเริ่มตั้งแต่ใน ค.ศ. 1908 โดยเกิดจากกลุ่มหนุ่มอิตาลีกลุ่มหนึ่งได้เกิดความรู้สึก อึดอัด คับแค้นใจในบรรยากาศเก่าแก่ของประเทศบ้านเกิด ของเขาที่มีแต่บรรยากาศของความ คลาสสิค และแบบฉบับทางวิชาการ ของศิลปะเรอเนสซองส์ ที่ไม่มีอะไรแปลกใหม่ให้พวกเขาสนใจ พวกเขาจึงรวมกลุ่มแล้วตั้งเป็นขบวนการทางศิลปะขึ้น โดยมีกวี และ นักหนังสือพิมพ์ที่ชื่อ F.T. Marinetti เป็นผู้นำกลุ่ม และยังมี Giacomo Balla และสมาชิกคนอื่นๆเป็นสมาชิกกลุ่มด้วย

Futurism เป็น ขบวนการความเคลื่อนไหวทางศิลปะที่ยึดเอาทฤษฎี เกี่ยวกับพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง โดยได้แสดงออกมาด้วยวิธี เขียนภาพที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหว ความอึกทึกครึกโครม ความสับสน อลหม่าน โดยเน้นที่ Process มากกว่าการที่จะเขียนสิ่งของที่เป็นชิ้นเป็นอัน ศิลปะ Futurism นี้จะใกล้เคียงกับศิลปะแบบ Expressionism ของ เยอรมัน ตรงที่เน้นการแสดงออก โดยให้คนมีความรู้สึกร่วมด้วยกับ อารมณ์ต่างๆในภาพเขียนนั้นๆ มิใช่เพียงให้คนดูมาดูว่า ศิลปินเขียนรูป ของอะไรกันแน่


ศิลปินกลุ่ม Futurism นี้ยังมีความคิดอีกว่าน่าจะมีการเผาทำลาย ห้องสมุดที่เก็บตำรับตำราทางศิลปะในสมัยก่อน, และ สถาบันศิลปะรวมทั้ง ซากเมืองโบราณต่างๆเสียให้สิ้น เพื่อที่จะความคิดใหม่ๆจะได้ก้าวไป อย่างอิสระ แต่ศิลปินกลุ่มนี้ กลับหันไปชื่นชมความงามของการปฎิวัติสงคราม ความเร็ว ความรุนแรง พลังความเคลื่นไหวของเครื่องจักรกลสมัยใหม่ เสียงรถยนตร์ และรถที่วิ่งไปมาว่า สวยงามกว่าประติมากรรม Victory of Samothrace ของกรีกเสียอีก และพวกฟิวเจอริสม์ยังนิยม อนาธิปไตย พวกล้มกฏหมายบ้านเมือง

ในส่วนของภาพเขียนแนว Futurism นั้น วัตถุกับสิ่งแวดล้อมจะเป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน การสร้างภาพเขียนขึ้นมานั้นก็เพื่อ ที่จะแสดงภาพประกอบ (Illustrate) ในทฤษฎีความเชื่อของพวกเขาซึ่งเป็นความคิดที่ออกมา ค่อนข้างรุนแรง พวก Futurism นั้นแม้จะมีจุดมุ่งหมายและทฤษฎีที่ เหมือนกัน แต่รูปแบบการทำงานศิลปะ ออกมานั้นจะมีรูปแบบ (Style) ที่แตกต่างกัน ภาพ Dynamism of a Dog on a Leash นี้ บาลาจะวาดขาสุนัข และโซ่ที่ดูแล้วจะมีหลายๆเส้น ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความเคลื่อนไหว อย่างรวดเร็ว ซึ่งก็เป็นแนวคิดของพวก Futurism นั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น